Over de doelgroep

Show, Mars en Percussie

Missie
Mensen verbinden en ontwikkelen door muziek en beweging .

Visie
De doelgroep Show Mars en Percussie staat voor de continuïteit van deze sectoren in Nederland.

We stimuleren en bevorderen kwaliteit en creativiteit door het verder ontwikkelen van techniek, door middel van kennisdeling en samenwerkingen en het stimuleren van deelname aan nationale en internationale wedstrijden, evenementen. We stimuleren de sociale cohesie door het organiseren van bijeenkomsten waarbij van jong tot oud de interactie centraal staat.

Ontwikkeling  
Om tot verdere ontwikkeling van techniek en creativiteit te komen worden contacten met professionals, vakmensen uit het werkveld en organisaties zoals de BVOI, LKCA, CGN, WMC en VLAMO verder verstevigd en uitgebouwd.

De uitkomsten zullen gedeeld worden door educatieprogramma’s, workshops, masterclasses en clinics. Tevens zullen er wedstrijden worden georganiseerd op provinciaal/regionaal niveau als ook op nationaal en internationaal niveau waar aansluiting gezocht zal worden met uiteraard de andere doelgroepen binnen de KNMO en bij andere (inter)nationale organisaties zoals WMC, ONSK, VLAMO, WAMSB, DCI, Bands of America en Asian Marchingband Confederation.

Vrijwilligers zijn onbetaalbaar. SMP is trots op iedereen die een bijdrage levert aan onze activiteiten.

De dagelijkse leiding van SMP ligt in handen van het Kernteam dat zich richt op de bestuurlijke contacten, organisatie van evenementen, onderhoud website en financiële zaken. Daarnaast zijn er een drietal technische commissies actief, voor Show, Mars en Percussie, die zich vooral bezighouden met alle zaken rondom de technisch inhoudelijke aspecten van hun sectoren zoals reglementering, educatie, competitie, beheer jurylijst en de continue bijscholing van het juryteam.

De doelgroep SMP kent ook een orgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de provinciale bonden die deel uitmaken van de KNMO. Deze komt periodiek bijelkaar om landelijke zaken en ontwikkelingen te bespreken.

download-6

Dutch National Championships for Marching Parade & Show

Rudimental Drummers

Video afspelen

Inschrijven mailinglist