Nieuws

NK JEUGD EN MHM JEUGDFESTIVAL

NK Jeugd en MHM Jeugdfestival slaan handen ineen voor de jeugdkorpsen!

Op 22 juni 2024 zullen het NK Jeugd en het MHM Jeugdfestival samen worden georganiseerd door de doelgroep SMP van de KNMO en de stichting MHM. Het KNMO NK Mars en Show voor de Jeugd zal tijdens dit evenement plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van de KNMO. De wedstrijd zal worden bejureerd door het juryteam van de KNMO. Zij maakt gebruik van de Nationaal Reglementen Mars en Show van de KNMO. De zogenaamde Runnersupklasse (korpsen krijgen wel feedback maar geen score) wordt georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van MHM. Een deel van het juryteam van de KNMO zal ook hier de feedback verzorgen aan de deelnemers. Dit is een mooi begin van een samenwerking die de beide organisaties aangaan voor de komende jaren. Dit is positief voor de jeugdkorpsen.

Afgelopen juni hadden we twee mooie evenementen voor de jeugdkorpsen: het NK Jeugd in Huizen en het MHM Jeugdfestival in Hoofddorp. Dat is natuurlijk geweldig nieuws dat er mooie evenementen voor de jeugdkorpsen zijn, het gaf ook voor een aantal jeugdkorpsen een dilemma: waar gaan we dan meedoen. Sommige korpsen hadden de mogelijkheid om aan beide mee te doen, maar de meesten moesten toch kiezen. Het MHM Jeugdfestival wil de jeugdkorpsen een mooi evenement bieden, maar ze heeft ook oog voor de kwaliteit van de jurybeoordeling. De doelgroep SMP van de KNMO wil de jeugdkorpsen een kwalitatief goede kampioenswedstrijd aanbieden waarbij de deelnemers worden voorzien van educatieve feedback waar door ze zich verder kunnen ontwikkelen en dit combineren met een competitief element. Het MHM Jeugdfestival kan in de toekomst een mooi onderdeel van de voorbereiding zijn voor de korpsen die willen meedoen aan het NK jeugd bij de KNMO.

Het MHM Jeugdfestival is in twee jaar tijd uitgegroeid tot een groots evenement waar de jeugdkorpsen een geweldig leuke dag kunnen beleven. Wel zag men dat het wedstrijddeel beter kon, zowel qua opzet als ook de beoordeling door de jury ervan. Doordat er ook juryleden waren uitgenodigd die op de officiële jurylijst Mars en Show van de KNMO staan, kreeg de MHM-organisatie al veel feedback over hoe ze het wedstrijdonderdeel konden verbeteren, zodat het ook beter aansloot bij de landelijke beoordeling.

Ed Veldman (vz MHM): “we willen niet concurreren met het NK Jeugd, maar juist van toegevoegde waarde zijn en daarom zijn we met de doelgroep SMP van de KNMO om tafel gaan zitten. We hebben gesproken met de mensen die verantwoordelijk zijn voor de technisch inhoudelijke kant van de wedstrijden en wij als MHM zijn ervan overtuigd dat we door deze samenwerking ook echt een toegevoegde waarde kunnen en zullen bieden aan onze jeugddeelnemers”.

Jaap van Waveren (lid kernteam SMP/KNMO): Deze samenwerking is een hele goede zaak. In deze tijd moeten we vooral samenwerken en niet met elkaar gaan concurreren. Het MHM Jeugdfestival wordt door veel deelnemende korpsen als een heel leuk evenement ervaren en wij vinden een wedstrijd als onderdeel van de voorbereiding voor het NK heel nuttig, maar ook voor ons juryteam is het een extra mogelijkheid om aan het werk te zijn. Wij hadden ook al signalen van onze juryleden gekregen dat het vanuit educatief opzicht ook goed zijn als wij als doelgroep SMP van de KNMO met het MHM-jeugdfestival zouden overleggen om te kijken hoe er in de toekomst samengewerkt kan worden met als doel voor de jeugdkorpsen zowel leuke als leerzame evenementen te kunnen creëren. Dus toen MHM ons benaderde hebben we direct ja gezegd om met elkaar in gesprek te gaan”.

Na het eerste overleg was er een positief gevoel bij beide organisaties. Er is overleg geweest met de juryvoorzitters van zowel de TC Show en TC Mars om te kijken hoe zij kijken naar een mogelijke samenwerking en die waren direct positief en moedigde ons aan om de volgende stappen te zetten, zodat die samenwerking al in 2024 zichtbaar zou zijn.

De afgelopen twee weken werd zowel de KNMO als het MHM Jeugdfestival geconfronteerd met de uitdaging dat de accommodaties voor beide evenementen in 2024 niet beschikbaar zijn op de data zoals gepland. Hierop zijn de twee organisaties direct om de tafel gegaan en hebben uitgesproken dat voor 2024 niet meer elkaar zal worden geconcurreerd op dezelfde datum maar juist worden samengewerkt zodat de jeugdkorpsen niet hoeven te kiezen. Voor 2025 wordt er dan verder gekeken hoe de samenwerking concreet ingevuld kan worden. Uitgangspunt is dat de twee organisaties elkaar willen versterken met twee evenementen, ieder met haar eigen expertise ten gunste van de jeugdkorpsen.

De jeugdkorpsen kunnen dus kiezen voor het NK Jeugd (feedback, score en ranking) en deelnemen in de:

• Juniorklasse Marsà winnaar Nederlands Kampioen Juniorklasse Mars

• Juniorklasse Showà winnaar Nederlands Kampioen Juniorklasse Show

• Kidsklasse Marsà winnaar Nederlands Kampioen Kidsklasse Mars

• Kidsklasse Showà winnaar Nederlands Kampioen Kidsklasse Show

Of ze kiezen voor deelname aan het festivaldeel waarbij ze van een deel van het juryteam digitaal ingesproken feedback krijgen zonder score en einduitslag. Ze schrijven dan in voor:

• Runnersupklasse Mars

• Startupklasse Mars (te vergelijken met de voormalige kidsklasse)

• Runnersupklasse Show

• Startupklasse Show (te vergelijken met de voormalige kidsklasse)

Het publiek bepaalt een publiekswinnaar

• De inschrijving voor het NK jeugd gaat via de doelgroep SMP site www.smp-nederland.nl en inschrijfformulier is te vinden bij agenda NK Jeugd 22-06-2024

• De inschrijving voor de zogenaamde Runnersupklasse c.q Startupklasse gaat via de site van de MHM www.mhm.nl

De komende weken zal er via de twee organisaties meer informatie worden gegeven, maar met het oog op de deelnemers vonden we dat we dit al snel bekend moesten maken.

Doelgroep SMP/KNMO

Stichting Muziekliefhebbers Holland Midden (MHM)

Deel dit bericht