INSCHRIJVEN NK SOLISTEN / ENSEMBLES

Heb je namens de KNMO-werkgroep NK’s SMP, een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het Nederlands Kampioenschap solisten en kleine ensembles doelgroep SMP dat zal worden gehouden op zaterdag 8 juni 2024 in Maarheeze? Schrijf je dan te zijner tijd in door middel van het inschrijfformulier op deze site.

Aanpassing nationaal reglement concertwedstrijd slagwerkensembles 2023

In maart van dit jaar is in het landelijk SMP overleg naast een aantal andere zaken ook het nieuwe reglement concertwedstrijd slagwerkensembles 2023 aan de orde geweest. Dit reglement met de aanpassingen is van toepassing voor alle podium slagwerkensembles in het nieuwe seizoen, dus vanaf november 2023.  Het betreft uitsluitend organisatorische en tekstuele aanpassingen welke […]

Verslag NK Mars en Show Jeugdkorpsen 2023

Nadat de eerste deelnemers waren gearriveerd was het een gezellige drukte op het mooie sportpark. Om even voor 12.00 uur werden de toeschouwers welkom geheten door Lady-speaker Grietina Bouma die, net als vorige week, het evenement op de haar bekende enthousiaste wijze presenteerde. Om 12.00 uur marcheerde de Jeugdband Adest Musica uit Sassenheim op en […]