Agenda

NK Mars en Show 2024

Zaterdag 15 juni is Hasselt (Ov) weer de place to be; hier zal voor de tweede keer het NK Mars in de Star- en Championshipklasse worden gehouden. Misschien dat deze dag weer gecombineerd zal gaan worden met het NK Show in de genoemde klassen; dat is op dit moment echter nog niet bekend. Wel zeker is dat we weer te gast zijn bij Olympia ’28 op het sportpark ’t Hoenbroeck.

Goed om te melden is dat, hoewel de naam ‘Nederlands Kampioenschap’ wellicht een drempel op werpt voor verenigingen, deze evenementen vooral een educatief karakter hebben door de opbouwende commentaren van de deskundige juryleden. Naast het feit dat een dergelijke dag leerzaam is, is het evenement ook een gezellig samenzijn waardoor alle deelnemers eigenlijk winnaars zijn.

Definitieve inschrijving voor dit NK is eerst van toepassing nadat het inschrijfgeld ad € 150,00 is binnen gekomen op bankrekening NL47INGB0000875666 t.n.v. KNMO o.v.v. naam vereniging deelname NK 15 juni 2024

Inschrijven

Overzicht

Agenda

NK Concert Slagwerkensembles 2024

SMP CGN Clinic 2024

NK Solisten en Ensembles 2024