Agenda

NK Jeugd Mars en Show 2024

De jeugdkorpsen zullen de maand juni afsluiten met het NK voor Mars en Show. Dit kampioenschap in de Kids- en Juniorklasse zal worden gehouden op zaterdag 22 juni 2024 en zal plaatsvinden in Hoofddorp in samenwerking met de Stichting MHM. Over deze samenwerking is onlangs reeds een apart artikel verschenen zie onder nieuws op deze website.

Goed om te melden is dat, hoewel de naam ‘Nederlands Kampioenschap’ wellicht een drempel op werpt voor verenigingen, deze evenementen vooral een educatief karakter hebben door de opbouwende commentaren van de deskundige juryleden. Naast het feit dat een dergelijke dag leerzaam is, is het evenement ook een gezellig samenzijn waardoor alle deelnemers eigenlijk winnaars zijn.

Definitieve inschrijving is eerst van toepassing nadat het inschrijfgeld ad € 150,00 is binnen gekomen op bankrekening NL47INGB0000875666 t.n.v. KNMO o.v.v. naam vereniging deelname NK 22 juni 2024

Inschrijven

Overzicht

Agenda

NK Concert Slagwerkensembles 2024

SMP CGN Clinic 2024

NK Solisten en Ensembles 2024