Nieuws

Aanpassing nationaal reglement concertwedstrijd slagwerkensembles 2023

In maart van dit jaar is in het landelijk SMP overleg naast een aantal andere zaken ook het nieuwe reglement concertwedstrijd slagwerkensembles 2023 aan de orde geweest.

Dit reglement met de aanpassingen is van toepassing voor alle podium slagwerkensembles in het nieuwe seizoen, dus vanaf november 2023. 

Het betreft uitsluitend organisatorische en tekstuele aanpassingen welke wij hier onderstaand de revue laten passeren. 

ARTIKEL 04: HET OPTREDEN

Lid 2.  Toevoeging 

            Deze totaaltijd gaat in nadat de speaker aangeeft: Het ensemble mag

            aanvangen met het optreden en eindigt na de laatste noot.  

Lid 3.  Toevoeging:

            tenzij juryleden eerder rechtstreeks aan het ensemble hebben verzocht om

            inzage van de partituren.   

Lid 4.  Nieuw:

            De TC Podium toetst op regel matige basis of de inschrijving in de juiste klasse heeft: 

            plaatsgevonden. Er zijn geen promotie- of degradatiecriteria op basis van scores. 

Lid 5.  Nieuw:

            Het juryteam kan in uiterst geval tijdens een podium slagwerkensemble wedstrijd 

            Een ensemble  adviseren in een andere divisie uit te komen;  het ensemble is vrij in de keuze

            om het advies op te volgen.

Lid 6.  Nieuw

          : De jury heeft dan wel de mogelijkheid om het ensemble te waarderen  behorende bij

            de dan geadviseerde divisie. Dit onder verantwoordelijkheid van de  juryvoorzitter

ARTIKEL 07: PRIJSTOEKENNING

Toevoeging:

om deel te kunnen nemen aan het NK is voor de jeugddivisie het minimum aantal punten op 80 gesteld terwijl dit voor de overige divisies op 85 punten is gesteld. 

*Noot:

 gezien het feit dat het ensemble vrij is in de keuze in welke divisie men wil inschrijven, is promotie  dus niet meer van toepassing. Jury kan wel een aanbeveling geven, maar ensemble is vrij om wel/niet te doen. 

ARTIKEL 08: BEKENDMAKING RESULTATEN

Lid 3. Nieuw:

Bij het NK worden uitsluitend de behaalde punten en de behaalde medailles genoemd; goud, zilver, brons. 

Nieuw:

ARTIKEL 09: ALGEMENE SANCTIES 

Indien een ensemble niet voldoet aan de bepalingen van dit reglement, zijn de volgende sancties van toepassing:

1              Het ensemble wordt door de wedstrijdleider van deelname uitgesloten en de

         wedstrijdleider doet hiervan onmiddellijk mededeling aan de KNMO;

2.           Het ensemble wordt door de KNMO in overleg met de wedstrijdleider gediskwalificeerd.

ARTIKEL 10: OVERIGE BEPALINGN                                                                              

Lid 1.     Nieuw: In situaties waarin dit reglement en een eventueel aanvullend reglement niet voorzien, besluit de wedstrijdleider, zo nodig in overleg met de juryvoorzitter en/of organisatie. Ook over eventuele sancties. Dit kan variëren van een waarschuwing tot en met diskwalificatie. 

Lid 3 nieuw:

Uitsluitend op basis van de resultaten, behaald tijdens wedstrijden dienovereenkomstig dit reglement worden georganiseerd, is een eventuele selectie ten behoeve van de Nationale Kampioenswedstrijd mogelijk; tenzij de KNMO besluit tot een Open Nationaal kampioenschap

Lid 4 nieuw :

Aan een wedstrijd kunnen korpsen van verenigingen deelnemen die aan alle verplichtingen ten opzichte van de wedstrijdorganisatie hebben voldaan.

ARTIKEL 11: INWERKINGTREDING

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 juli 2023.

Deel dit bericht