NK Mars en Show, 17 juni 2023, Hasselt Om showkorpsen die dit jaar wel het Nederlands Kampioenschap Show willen bezoeken de

gelegenheid hiervoor te geven zal de Doelgroep Show, Mars, Percussie (SMP) van de KNMO, in goed

overleg met de organisatie van het ODSC, dit jaar het NK Show organiseren.

 

Bij deelname aan het onderdeel Mars in Hasselt wordt voor dit NK afgeweken van de aangegeven

maatvoering van het parcours en de bijbehorende tekening in het reglement. In tegenstelling tot de

hier vermelde afmetingen wordt dit jaar de veldafmeting voor mars van het Wereld Muziek Concours

(WMC) aangehouden; dit betekent een veld van 91.40 meter breed x 48.88 meter diep.

Daarbinnen is het mogelijk om het WMC parcours inclusief de ronde bochten te lopen maar ook een

gewoon stratenparcours zonder gebruik making van de bochten. Conform het KNMO reglement

staat het een vereniging vrij om binnen het uitgezette stratenparcours te manoeuvreren.

 

Meer informatie over reeds aangemelde deelnemende verenigingen en andere gegevens volgt

binnenkort via deze website en andere kanalen zoals Facebook,

 

Klankwijzer, Korpsmuziek en de site van CGN.

 

Namens het kernteam van de Doelgroep Show, Mars en Percussie

Lex Boon

Voorzitter Doelgroep Show, Mars en Percussie

KNMO


KNMO Doelgroep Show, Mars en Percussie  - info@smp-nederland.nl