SMP Congres 2021

Congres voor Show, Mars en Percussie meer dan alleen in teken van WMC 2022

Aandacht voor de jeugd en inclusie

Voor veel verenigingen is het WMC een belangrijk evenement waarnaar wordt toegewerkt. Hoewel er nog wel wat onzekerheden zijn lijkt het erop dat het WMC definitief doorgaat in 2022. Dit is goed nieuws want er is perspectief en een geweldig evenement om naar toe te werken als vereniging. Het betekent voor de deelnemende verenigingen uit de SMP-sectoren dat ze zich aan het voorbereiden zijn op het WMC of daar binnenkort mee beginnen. Op het komende WMC is er met name op het gebied van de Reglementering voor Mars wel het een en ander aangepast en daar zal veel aandacht voor zijn. Voor veel verenigingen is het al een tijd geleden dat ze aan een wedstrijd hebben meegedaan dus heeft de doelgroep SMP aan het WMC gevraagd om de reglementering rond de Mars, Show en Concertwedstrijden voor Slagwerkensembles te komen uitleggen en toelichten op het komende Nationaal Congres voor Show, Mars en Concerterende slagwerkensembles. De doelgroep SMP hoopt op veel deelnemers voor deze sessies zoals instructeurs, dirigenten, commissieleden en bestuurders.

 

Met het WMC in aantocht wordt er een aparte sessie gehouden helemaal rond het thema Visual voor de Mars. Zowel in het nieuwe Nationaal Reglement Mars maar ook op het WMC onderdeel Mars is er behoorlijk wat veranderd ten aanzien van de verwachtingen van het visuele deel van het optreden. Dus ook voor verenigingen die niet aan het WMC Mars mee gaan doen is dit een zeer interessante sessie. In de sessie wordt er aandacht geschonken aan de diverse basislooptechnieken en houding specifiek voor het marsoptreden.  Dit is DE kans voor uw instructeurs zich bij te laten praten over de laatste stand van zaken op dit gebied en kennis op te doen van de belangrijkste punten waar je rekening mee moet houden bij het marslopen. Het is altijd goed om met vakgenoten ervaringen uit te wisselen. Dit congres is daar een uitgelezen moment voor. 

 

De Technische Commissie Podiumorkesten wil graag in gesprek met de slagwerkensembles die interesse hebben in kwaliteitsverbetering binnen de sector. Rob Jansen (voorzitter TC) organiseert om deze reden een sessie voor en met kader en bestuursleden van concertslagwerkensembles om te praten welke zaken zij belangrijk vinden dat de Technische Commissie oppakt. De TC zal op haar beurt de bezoekers meenemen in de specifieke zaken waar zij mee bezig is. Er is al een hele tijd vraag naar uitwisseling van ervaringen binnen deze sector en het SMP congres is daar HET moment voor en met de WMC sessie en deze sessie wordt dit deel van de SMP sector zeer goed voorzien.

 

Naast de specifieke onderwerpen die voor het kader actueel zijn, is er ook een aantal bestuurdersessies waaronder een sessie over BUMA/STEMRA en een sessie waarbij er wordt ingegaan wat er voor bestuurders belangrijk is om te weten over Inclusiviteit binnen de vereniging en dan in het bijzonder het opstarten van een zogenaamde G-groep binnen de vereniging. Geen theorie maar bestuurders aan het woord over hun eerste ervaringen over wat het heeft opgeleverd maar ook zaken op financieel gebied komen aan de orde. Pak deze kans en ga met ze in gesprek!

 

Het doel van het SMP Congres is onveranderd namelijk een platform bieden waar de sector elkaar ziet en met elkaar in gesprek kan gaan. Het is een vol en zeer interessant programma dat de doelgroep heeft samengesteld. Uiteraard wordt dit congres georganiseerd op basis van de RIVM richtlijnen en de dan geldende Coronamaatregelen. Mocht het helemaal niet live kunnen dan zal het congres ook volledig online te volgen zijn. 

 

De organisatie is in handen van het kernteam SMP o.l.v. Jaap van Waveren terwijl het dagvoorzitterschap in handen van Paul Doop ligt. De inschrijving zal binnenkort starten. Zet het dus alvast in de agenda:

 

SMP Congres

Zaterdag 23 oktober 2021

Aanvang 13.00 uur

Einde: 18.00 uur

Locatie: Huis van Eemnes te Eemnes

 

Houd de diverse social mediakanalen in de gaten en natuurlijk ook de website van de KNMO.